page_HITYASHVUTI
אליפות ע"ש אורלי לוי
אליפות השחייה של המינהל לחינוך התישבותי, פנימייתי ועליית הנוער.
2016
2015   2014   2013   2012
2011   2010   2009   2008
2007   2006   2005   2004
page_SHELEG
אליפות ע"ש אשר שלג
אליפות השחייה של הקאנטרי קלאב והבריכות העירוניות בתל אביב.
2017
2016
2015   2014   2013   2012
2011   2010   2009   2008
2007   2006   2005   2004
page_LAMED
אליפות קאנטרי ל
אליפות השחייה של קאנטרי ל' בתל אביב.

2017
2016   2014   2013   2012

page_MISGAV
אליפות ע"ש יעקב לנדמן
אליפות השחייה של המועצה האזורית משגב.

2015
2014   2013   2012   2011
2010   2009   2008   2007
2006

page_ZAFON
אליפות הצפון
תחרויות שחייה אזוריות של אגודות השחייה בצפון הארץ.

2016
2014   2013   2012   2011
2010   2008-2   2008-1
2007-2   2007-1
2006-2   2006-1
2005   2004

page_MACCABI
אליפות מכבי
אליפות השחייה של מכבי ישראל לגילאים הצעירים.

2013   2007   2005