• SLIDE-01

  Hobbema: Laantje - Een beeld van de hoofdweg in het krijgsgevangenkamp volgens de stijl van een schilderij Van Hobbema van een laantje in Middelharnis

 • SLIDE-02

  Jan Steen: Interieur - Het interieur in het krijgsgevangenkamp. Je ziet bij voorbeeld een man in zijn ondergoed opzoek naar vlooien en ander ongedierte. Een onderzoek nodig, omdat de Duitsers als de dood waren van vlektyphus. Dan zie je iemand met groene schoentjes. Die kochten we van de Russische krijgsgevangenen, die bij ons waren. Het waren sloffen, die ze uit uniformen knipten, waar ze schoentje van maakten, die ze aan ons verkochten

 • SLIDE-03

  Toorop: Binnenappel - Als het echt slecht weer was, dan werd het appel niet buiten, maar binnen gehouden. Op de plaat zie je een Duitser met handen omhoog binnenkomen, die moest de aanwezigen tellen en kijken of dat klopte

 • SLIDE-04

  Picasso: Prufung - De Duitsers kwamen vaak zoeken naar dingen, die verboden waren en die heeft Thijs in deze tekening symbolisch aangeduid. De guitaar moet de geheime radio, die we hadden, voorstellen. Dan zie je het alziend oog en het kookapparaat met twee electrische kabels illegaal aangesloten op de electriciteit van het gebouw. Dan zie een glas voorstellende de alcohol, die we clandestien destilleerden uit de gedroogde vruchten, die we hadden gekregen. En je ziet het begin van een tunnel, die in werkelijkheid al ver was uitgewerkt. Ook de zaag, die we zeker niet in ons bezit mochten hebben is een symbool van het graven van die tunnel

 • SLIDE-05

  Daumier: Krygsraad - Dit is een geschiedenis van een van de officieren, Bram Dudok van Heel, die zijn baard had laten staan. De Duitsers beweerden, datdit verboden was, omdat hij bij zijn gevangen neming geen baard had en met een baard zou hij niete meer te identificieren zijn. Hij was het met deze beslissing niet eens en is in beroep gegaan. Het is een langdurig proces geworden en tenslotte heeft hij gelijk gekregen op grond van een beslissing van een krijgsraad van het Duitse Oberbefehl

 • SLIDE-06

  Fransen: Doublet op eendvogels - Fransen was een tekenaar van onder de gevangenen, die vooral jachtpartijen bij /en kastelen tekende. Dit is een persiflage op een van zijn tekeningen over een ontvluchtingspoging, waarbij je ziet hoe een van de ontvluchters uit de grond komt met een blauwe bril op om niet te worden herkend en hij wordt met een doublet beschoten

 • SLIDE-07

  Breitner: V2 - Deze tekening stelt een wagen voor, die diende als tank om W.C.'s periodiek leeg te maken.Er werd met aethyl een vacuum gemaakt, waardoor de W.C.'s werden leeggezogen. Een keer werd toen een geheime loopgraaf ontdekt onder onze barak. Daarin hebben ze toen de inhoud van de tank geledigd, wat in onze barak voor een onhoudbare stank zorgde. Aangezien het juist viel in de tijd van de V2's is daaraan de titel van deze tekening ontleend

 • SLIDE-08

  Cohen Stuart: Serf - Cohen Stuart was een van de officieren, die veel paarden tekende. In zijn stijl heeft Thijssen een tekening gemaakt ook met paarden, waarop een Servische officier, een Joegoslaaf

 • SLIDE-09

  F.Leger: Le bain - Een caricatuur op het eenmaal in de veertien dagen bad, als de Duitsers ons met zijn allen onder de douche liet gaan

 • SLIDE-10

  Rubens: Waslokaal - In plaats van de bekende royale vrouwenfiguren kenmerkend voor de schilderijen van Rubens, waren het hier mannen. Verder heeft hij ook allerlei gebruiksvoorwerpen in het waslokaal uitgebeeld. Onder meer een gaskacheltje, dat we zelf van twee conserven blikken op elkaar hadden gemaakt. Daarin werden houtjes gestookt, dat gas vormde en dat gas werd via een trechter geleid en werd gebruikt om eten te verwarmen

 • SLIDE-11

  ? - Een persiflage op de tekeningen door diverse collega-tekenaars, die wel prachtige plaatjes maakten met mooie uniformen echter zonder dat de gezichten ergens op leken. Vandaar het vraagteken

 • SLIDE-12

  Odilon Redon: Siertuin - Odilon Redon was een Franse schilder, die zijn dromen schilderde. Zodra hij iets had gedroomd maakte hij van zijn droom een schilderij. Daarvoor had hij een schildersezel naast zijn bed staan. Bij ons gebeurde het, dat de barak naast ons was afgebrand. Een van de officieren wilde de daardoor ontstane open ruimte gebruiken om daar een siertuin van te maken. Vandaar de titel van de tekening

 • SLIDE-13

  Pykekoch: Annabellee - Dit beeld van een ladycrooner refereert aan ons orkest van troubadours

 • SLIDE-14

  Degas: C & A - Een Franse schilder, die veel danseressen schilderde. Met C & A wordt gerefereerd aan een jaarlijks cabaret gegeven door Cadetten en Adelborsten

 • SLIDE-15

  Rembrandt: De nachtwacht - De nachtwacht bij ons was een Duitse patrouille, die iedere nacht kwam controleren of alles in onze kamer in orde was. In de linkerbovenhoek een klein detail. Daar hing een blikje aan een katrolletje, dat naar beneden viel bij het openen van de deur. Zo hoorden we als de patrouille binnen kwam. De nachtwacht bij ons was een Duitse patrouille, die iedere nacht kwam controleren of alles in onze kamer in orde was. In de linkerbovenhoek een klein detail. Daar hing een blikje aan een katrolletje, dat naar beneden viel bij het openen van de deur. Zo hoorden we als de patrouille binnen kwam. Ons alarmsysteem!

 • SLIDE-16

  Bauer: De nieuwe wacht - Aflossing van de wacht bij de Duitsers, gebaseerd op tekeningen, die Bauer heeft gemaakt als illustraties bij een boek van Querido over Orientaalse verhalen

 • SLIDE-17

  Jo Spier: Corpus delicti - Het corpus delicti was een dooie kat. Marineofficieren werden ervan beschuldigd, dat zij een kat hadden gemept met de bedoeling hem op te eten om eens te proeven hoe dat smaakte. Op de achtergrond Duitse officieren, die de zaak eens kwamen onderzoeken

 • SLIDE-18

  Potter: Wylen de stier - De stier van Potter was al dood en zat in een blikje, vandaar "wylen". Overigens geeft de tekening een goed beeld hoe het interieur van de barak er uit zag

 • SLIDE-19

  Van Gogh: Aardappeleters - Hier zijn Russische krijgsgevangenen aardappelen aan het eten. Naast hen staat een grote kuip met aardappelen, die ook nog over ander kamers moest worden verdeeld

 • SLIDE-20

  Floris Verster: Eggs - Floris was een schilder van stillevens. Ook deze tekening van Thijs is een stilleven, maar waar zijn de eieren? Die staan in een blikje naast het schaaltje, waarin "eggpowder", dat in pakketten van het Rode Kruis zat

 • SLIDE-21

  Hodler: Extra hout - Hodler was een Zwitserse Schilder, die schilderijen over houthakkers e.d. maakte. In onze kleine keukentjes gebruikten we hout om te koken. Tegen het eind van de oorlog beweerden de Duitsers, dat ze voor ons geen hout meer hadden. Wel kregen we toestemming in een klein groepje in het bos te gaan houthakken, als we beloofden niet te vluchten. Ook ik ben een keer met zo een groepje meegegaan, maar in plaats van hout te hakken ben ik in het bos op mijn rug gaan liggen om naar de boomtoppen te kijken. De was de eerste keer , dat ik weer eens buiten in de vrije natuur was

 • SLIDE-22

  Anton Pieck: Luchtalarm - De laatste tijd van ons verblijf in het kamp was er haast iedere dag luchtalarm wegens de Engelsa Mosquito's, die iedere dag overvlogen naar Berlijn. Dan waren alle lichten uit. Wij hadden licht van eigen gemaakte lampjes, die brandden op margarine (Hitlervet), dat niet te eten was en goed dienst deed voor de verlichting. Op het schilderij verschijnen allerlei figuren vreemd gekleed en soms op bed liggend vanwege de kou

 • SLIDE-23

  De Vries: Tenue 1945 - De Vries was een van de officieren, die graag historische uniformen tekende. Het uniform van 1945 vertoonde volgens Thijs allerlei onderdelen, waarmee de krijgsgevangen officieren zich hadden bezig gehouden, zoals een zaag een schop enz

 • SLIDE-24

  Willink: Reunie oflag 67 in 1950 - Deze tekening is gebaseerd op een schilderij van Willink, genoemd over een toekomstige reunie. Op de achtergrond is de Vesuvius te zien, waar Thijs deze reunie toen had willen laten organiseren