סיכום כללי
כללי
בנים
בנות
ניקוד
קבוצה
מקום
ניקוד
קבוצה
מקום
ניקוד
קבוצה
מקום
13.2
מ. אקדמי רופין
1 13.2
מ. אקדמי רופין
1 7.2
אונ' חיפה
1
12.5
וינגייט
2 11.0
אונ' בן גוריון
2 5.5
וינגייט
2
11.2
אונ' חיפה
3 9.0
טכניון
3 4.0
בין תחומי הרצליה
3
11.0
אונ' בן גוריון
4 7.0
וינגייט
4 2.0
טכניון
4
11.0
טכניון
5 6.0
אונ' תל אביב
5 1.0
אונ' תל אביב
5
9.0
בין תחומי הרצליה
6 5.0
בין תחומי הרצליה
6 0.0
מכללה אקדמית צפת
6
7.0
אונ' תל אביב
7 4.0
אונ' חיפה
7 0.0
אפקה
7
3.0
אפקה
8 3.0
אפקה
8 0.0
מ. אקדמי רופין
8
2.0
מכללה אקדמית צפת
9 2.0
מכללה אקדמית צפת
9 0.0
אונ' בן גוריון
9
1.0
בראודה כרמיאל
10 1.0
בראודה כרמיאל
10 0.0
בראודה כרמיאל
10
a
a
a
a
a
a
a
a
a