קישורים

הנהלת אס"א
דואר אלקטרוני
טלפון נייד
פקס
טלפון משרד
תפקיד
שם
052-8795842 08-6472926 08-6461687
  יו"ר
  ויקו חדד
manager.sport@asat.org.il 054-2420008 04-8222435 04-8293036
 
  בוריס בייטמן
052-8510035 04-8240319 04-8240027
 
  מיכה רב
054-4204424
 
  אריה רוזנצוייג
052-8749911
 
  יעל קיילין
054-6699803 09-8639576 09-8639572
 
  ד"ר אברמיקו בן זקן
050-8293200 04-6825069
 
  ד"ר הנרי תם
057-8152537 09-7780634 09-7781499
 
  דני רוטנברג
kowalsky@idc.ac.il 052-2723998 09-9568398 09-9527201
 
  אילן קובלסקי
054-8820413 02-6586818 02-6584076
 
  ד"ר קותי מרידן
054-4758870
  התאחדות הסטודנטים
  עומר עמית

בעלי תפקידים באס"א
דואר אלקטרוני
טלפון נייד
פקס
טלפון משרד
תפקיד
שם
054-7702580 09-8803474 09-8806609
  מנהל מקצועי
  הראל זילברמן
054-4461820 09-8803474 09-8806609
  מזכירה
  דונסקי אביגיל
03-6081980 03-6081960
  יועץ משפטי
  עו"ד קינן חנוך
052-3532898 03-6475443 03-6489327
  רואה חשבון
  דב מאיר

ועדה מקצועית
דואר אלקטרוני
טלפון נייד
פקס
טלפון משרד
תפקיד
שם
nativr@bgu.ac.il 052-6839374 08-6472867 08-6461688
  יו"ר
  רועי נתיב
052-2824283
 
  חיים בורק
050-8574701
 
  ברוך סרוסי
054-6604451
 
  בני טל
omerg@tausc.co.il 054-2233117
 
  עומר גרינמן
sport@ruppin.ac.il 054-7772813 09-8983846 09-8981312
 
  צחי רוזנשטיין

ועדת ביקורת
תפקיד
שם
 
  עו"ד באיער בן ציון
 
  רו"ח גיל אסיס
 
  דביר גולדשטיין

ועדת משמעת
דואר אלקטרוני
טלפון נייד
פקס
טלפון משרד
תפקיד
שם
052-2640819 03-6963683
  יו"ר
  עו"ד אייל יפה

סניפי אס"א
דואר אלקטרוני
טלפון נייד
פקס
טלפון משרד
תפקיד
שם איש הקשר
שם המוסד
omerg@tausc.co.il 054-2233117
 
  עומר גרינמן
  אוניברסיטת תל-אביב
manager.sport@asat.technion.ac.il 054-2423008 04-8222435 04-8292278
  מנכ"ל אס"א
  בוריס בייטמן
  הטכניון
052-2608413 02-6584076
  מנכ"ל
  ד"ר קותי מרידן
  האוניברסיטה העברית
sportd@savion.huji.ac.il 050-4369122 02-6584818 02-6585651
  רכז הספורט
  יצחק באבאי
  האוניברסיטה העברית
mrab@univ.haifa.ac.il 052-8510035 04-8246552 04-8240583
  מנהל מרכז הספורט
  מיכה רב
  אוניברסיטת חיפה
haim230@walla.com 054-2122223
  רכז נבחרות
  חיים קסל
  אוניברסיטת חיפה
052-8795842 08-6472926 08-6461790
  מנהל היחידה
  ויקו חדד
  אוניברסיטת בן גוריון
nativr@bgu.ac.il 052-6839374 08-6472867 08-6461688
  רכז הספורט
  רועי נתיב
  אוניברסיטת בן גוריון
054-6699803
 
  ד"ר אברהם בן זקן
  מכללת זינמן לחנ"ג וספורט
gersonrami6@gmail.com 052-5340517 09-8650960 09-8639222
  רכז אס"א
  רמי גרסון
  מכללת זינמן לחנ"ג וספורט
biranit@ohalo.ac.il 050-8293200 04-6825011 04-6825000
 
  ד"ר הנרי תם
  אוהלו - המכללה לחינוך וספורט
bork_h@yahoo.com 052-2824283
  רכז אס"א
  חיים בורק
  אוהלו - המכללה לחינוך וספורט
03-6902305
  ראש המסלול לחנ"ג
  ד"ר הדס דקל
  סמינר הקיבוצים
doritnaor701@gmail.com 050-4440543 03-6901295
  רכזת הספורט
  דורית נאור
  סמינר הקיבוצים
daniru@oumail.openu.ac.il 050-5424845 09-7780634 09-7781499  
  דני רוטנברג
  האוניברסיטה הפתוחה
sport@colman.ac.il 050-4369899 03-9634388 03-9634074
  אחראי לספורט
  שמעון אמסלם
  המסלול האקדמי המכללה למינהל
abecas@macam.ac.il 08-8560380 08-8511914
  ראש מסלול
  ד"ר מאיר אבקסיס
  גבעת ושינגטון - המכללה הדתית לחינוך
rafialfasi@macam.ac.il 054-7002122 08-8511952 08-8511914
  רכז מפעלים
  רפי אלפסי
  גבעת ושינגטון - המכללה הדתית לחינוך
nagarh@kaye.ac.il 050-4884940 08-6413020 08-6402779
  ראש מסלול חנ"ג
  מיכאלה מילוא
  המכללה לחינוך ע"ש קיי
rsport.ok@gmail.com 050-9945193 08-6402778
 
  רן משה
  המכללה לחינוך ע"ש קיי
giladn@braude.ac.il 052-4772052
 
  גלעד נאמן
  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
kowalsky@idc.ac.il 052-2723998 09-9527379 09-9527379
  מנהל יחידת הספורט
  אילן קובלסקי
  המרכז הבינתחומי
TB1947@gmail.com 057-5559139
 
  בני טל
  המרכז הבינתחומי
sport@ruppin.ac.il 054-7772813 09-8983846 09-8981312
  רכז ספורט
  צחי רוזנשטיין
  המרכז האקדמי רופין
office@nuis.ac.il 050-5752075 03-6093331 03-6093330
  יו"ר
  רם שפע
  התאחדות הסטודנטים
sahaohad@netanya.ac.il 052-6922722 09-8607723 09-8607722
  רכז הספורט
  אוהד סהר
  המכללה האקדמית נתניה
info@sapir.ac.il 052-4848368
  רמ"ד ספורט
  שי אביטבול
  מכללת ספיר
054-7995319 077-9802802
  רכז ספורט
  שקד רגב
  מכללת ספיר
aguda@wgalil.ac.il 04-9815723 04-9015113
  משרד
  מגי ברדוגו
  המכללה האקדמית גליל מערבי
aguda@mta.ac.il 054-3203509
  רכז ספורט
  דורון אילת
  המכללה האקדמית תל אביב יפו
sportaguda.ariel@gmail.com 054-2424506 03-9068125 03-9366160
  רמ"ד ספורט
  מקסים גינדס
  המרכז האוניברסיטאי אריאל
sport@myagoda.co.il 058-5555137 03-7520889
  רמ"ד ספורט
  עומרי מיוסט
  מכללת שנקר
aguda_sport@mail.afeka.ac.il 054-7334468
 
  ענוג שילן
  מכללת אפקה
pazorm@gmail.com 052-3353677
  רכז ליגות
  אור סלם
  מכללה אקדמית קרית אונו
054-6330015
  יו"ר
  אורי אלדר
  מכללה אקדמית קרית אונו
aguda@sce.ac.il 08-6475622 08-6475728
 
  גילה תורג'מן
  מכללה להנדסה סמי שמעון באר שבע
054-6587995 08-6738237
  יו"ר
  עידן אברהם
  מכללת אשקלון
shalomazrad@walla.co.il 054-4733731
 
  שלום אזרד
  מכללת אשקלון
050-6385558
  יו"ר
  יניב אלטיט
  מרכז אקדמי פרס
aguda4peres@gmail.com 050-4449187
  מנכ"ל
  אלמוג מג'ר
  מרכז אקדמי פרס
alonnavrro8@gmail.com 050-6808409
  רמ"ד
  אלון נברו
  המכללה האקדמית צפת
052-7874754
  יו"ר
  עבדו סואעד
  המכללה האקדמית צפת
050-2226660
  סיו"ר
  אילן חסן
  המכללה האקדמית צפת