גמר ליגה תחתונה
הערות
תוצאה
אורח
מארח
הכרעה טכנית
3 : 0
קיי
אוהלו
הכרעה בבעיטות עונשין
5:4 לקיי בתום הזמן החוקי
8 : 7
אוהלו
קיי