גמר ליגה עליונה
הערות
תוצאה
אורח
מארח
1 : 4
המכללה למנהל
אוניברסיטת בן גוריון
3 : 3
אוניברסיטת בן גוריון
המכללה למנהל