חצי גמר ליגה עליונה
הערות
תוצאה
אורח
מארח
5 : 6
מכללת אשקלון
אוניברסיטת בן גוריון
הכרעה בבעיטות עונשין
5:5 בתום הזמן החוקי
8 : 9
הטכניון
המכללה למנהל