פוטסל בנות
מספר
נקודות
מצטבר
יחס שערים
תוצאות המשחקים
מספר
משחקים
מצטבר
הקבוצה
#
הפסד
תיקו
נצחון
16 8 : 19 0 1 5 6
טכניון
1
14 6 : 27 0 2 4 6
המרכז הבין תחומי הרצליה
2
12 12 : 16 2 0 4 6
וינגייט
3
10 4 : 9 2 1 3 6
אוניברסיטת בן גוריון
4
6 18 : 7 4 0 2 6
שנקר
5
-2 17 : 4 5 0 1 6
המרכז האקדמי רופין
6
-5 19 : 2 6 0 0 6
אוניברסיטת תל אביב
7