כדורגל בנות
05
מחזור
1
סיבוב

מספר
נקודות
מצטבר

יחס שערים
תוצאות המשחקים
מספר
משחקים
מצטבר

הקבוצה

מקום
הפסד
תיקו
נצחון
12 10 : 26 1 0 4 5
טכניון
1
10 16 : 25 1 1 3 5
המרכז הבין תחומי הרצליה
2
6 5 : 9 1 0 2 3
אוניברסיטת בן גוריון
3
6 3 : 7 1 0 2 3
אוניברסיטת תל אביב
4
6 10 : 5 1 0 2 3
וינגייט
5
3 1 : 13 0 0 1 1
המרכז האקדמי רופין
6
1 15 : 5 2 1 0 3
סמינר הקיבוצים
7
0 14 : 4 2 0 0 2
אקדמית תל אביב
8
0 21 : 1 3 0 0 3
שנקר
9

הערות
תוצאה
מגרש
מועד
אורח
מארח
1: 10
קרית הטכניון, חיפה
29/11/2017 21:00
סמינר הקיבוצים
טכניון
2: 10
שורשים,דה מודינה 22, תל אביב
01/12/2017 10:00
אקדמית תל אביב
המרכז הבין תחומי הרצליה
0: 2
איירטון, מ.ספורט אונ' ב"ג
01/12/2017 10:30
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
13: 1
הפודים 14 ר"ג
28/11/2017 22:00
המרכז האקדמי רופין
שנקר
אוהל שם, רוקח811 רמת גן
17/12/2017 21:30
המרכז האקדמי רופין
סמינר הקיבוצים
0: 5
מרכז ספורט אונ' ת"א
20/12/2017 21:30
שנקר
אוניברסיטת תל אביב
4: 2
שורשים,דה מודינה 22, תל אביב
22/12/2017 10:30
וינגייט
אקדמית תל אביב
7: 5
קרית הטכניון, חיפה
20/12/2017 21:00
המרכז הבין תחומי הרצליה
טכניון
3: 3
זיסמן הטייסים 58 ר"ג
24/12/2017 10:30
סמינר הקיבוצים
המרכז הבין תחומי הרצליה
הכרעה טכנית
4: 0
אולם בג מכון וינגייט
27/12/2017 17:00
טכניון
וינגייט
איירטון אונ' בן גוריון
אקדמית תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
בי"ס בן גוריון צומת רופין
אוניברסיטת תל אביב
המרכז האקדמי רופין
2: 1
מרכז ספורט אונ' ת"א
03/01/2018 10:00
אוניברסיטת תל אביב
סמינר הקיבוצים
הפודים 14 ר"ג
16/01/2018 21:50
שנקר
אקדמית תל אביב
2: 4
קרית הטכניון, חיפה
04/01/2018 21:00
אוניברסיטת בן גוריון
טכניון
1: 4
זיסמן הטייסים 58 ר"ג
31/12/2017 10:30
וינגייט
המרכז הבין תחומי הרצליה
אולם בג מכון וינגייט
09/01/2018 12:00
סמינר הקיבוצים
וינגייט
1: 5
איירטון אונ' בן גוריון
12/01/2018 10:30
המרכז הבין תחומי הרצליה
אוניברסיטת בן גוריון
3: 0
הפודים 14 ר"ג
09/01/2018 22:00
טכניון
שנקר
אולם בג מכון וינגייט
10/01/2018 18:00
אקדמית תל אביב
המרכז האקדמי רופין
שורשים,דה מודינה 22, תל אביב
30/03/2018 10:30
אוניברסיטת תל אביב
אקדמית תל אביב
קרית הטכניון, חיפה
28/03/2018 21:00
המרכז האקדמי רופין
טכניון
זיסמן הטייסים 85 ר"ג
08/04/2018 10:30
שנקר
המרכז הבין תחומי הרצליה
אולם בג מכון וינגייט
27/03/2018 11:45
אוניברסיטת בן גוריון
וינגייט
איירטון אונ' בן גוריון
13/04/2018 10:30
סמינר הקיבוצים
אוניברסיטת בן גוריון
הפודים 14 ר"ג
10/04/2018 22:00
וינגייט
שנקר
אולם בג מכון וינגייט
11/04/2018 18:00
המרכז הבין תחומי הרצליה
המרכז האקדמי רופין
מרכז ספורט אונ' ת"א
09/04/2018 10:00
טכניון
אוניברסיטת תל אביב
אקדמית תל אביב
סמינר הקיבוצים
זיסמן הטייסים 58 ר"ג
22/04/2018 10:30
אוניברסיטת תל אביב
המרכז הבין תחומי הרצליה
המרכז האקדמי רופין
וינגייט
איירטון אונ' בן גוריון
27/04/2018 10:30
שנקר
אוניברסיטת בן גוריון
הפודים 14 ר"ג
08/05/2018 22:00
סמינר הקיבוצים
שנקר
אוניברסיטת בן גוריון
המרכז האקדמי רופין
מרכז ספורט אונ' ת"א
07/05/2018 10:00
וינגייט
אוניברסיטת תל אביב
שורשים,דה מודינה 22, תל אביב
11/05/2018 10:30
טכניון
אקדמית תל אביב