כדורגל בנות
מגרש
שעה
תאריך
אורח
מארח
מחזור
קרית הטכניון, חיפה
21:0029/11/2017
סמינר הקיבוצים
טכניון
01
זיסמן הטייסים 58 ר"ג
10:3026/11/2017
אקדמית תל אביב
המרכז הבין תחומי הרצליה
01
וינגייט
11:4528/11/2017
אוניברסיטת אריאל
וינגייט
01
איירטון, מ.ספורט אונ' ב"ג
10:3001/12/2017
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
01
הפודים 14 ר"ג
22:0028/11/2017
המרכז האקדמי רופין
שנקר
01
אוהל שם, רוקח811 רמת גן
21:3017/12/2017
המרכז האקדמי רופין
סמינר הקיבוצים
02
מרכז ספורט אונ' ת"א
21:3020/12/2017
שנקר
אוניברסיטת תל אביב
02
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת אריאל
02
שורשים,דה מודינה 22, תל אביב
10:3022/12/2017
וינגייט
אקדמית תל אביב
02
קרית הטכניון, חיפה
21:0020/12/2017
המרכז הבין תחומי הרצליה
טכניון
02
זיסמן הטייסים 58 ר"ג
10:3024/12/2017
סמינר הקיבוצים
המרכז הבין תחומי הרצליה
03
וינגייט
17:0027/12/2017
טכניון
וינגייט
03
איירטון אונ' בן גוריון
10:3029/12/2017
אקדמית תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
03
הפודים 14 ר"ג
22:0026/12/2017
אוניברסיטת אריאל
שנקר
03
אוניברסיטת תל אביב
המרכז האקדמי רופין
03
אוניברסיטת תל אביב
סמינר הקיבוצים
04
המרכז האקדמי רופין
אוניברסיטת אריאל
04
שורשים,דה מודינה 22, תל אביב
10:3005/01/2018
שנקר
אקדמית תל אביב
04
קרית הטכניון, חיפה
21:0004/01/2018
אוניברסיטת בן גוריון
טכניון
04
זיסמן הטייסים 58 ר"ג
10:3031/12/2017
וינגייט
המרכז הבין תחומי הרצליה
04
וינגייט
12:0009/01/2018
סמינר הקיבוצים
וינגייט
05
איירטון אונ' בן גוריון
10:3012/01/2018
המרכז הבין תחומי הרצליה
אוניברסיטת בן גוריון
05
הפודים 14 ר"ג
22:0009/01/2018
טכניון
שנקר
05
אקדמית תל אביב
המרכז האקדמי רופין
05
מרכז ספורט אונ' ת"א
אוניברסיטת אריאל
אוניברסיטת תל אביב
05
אוניברסיטת אריאל
סמינר הקיבוצים
06
שורשים,דה מודינה 22, תל אביב
10:3030/03/2018
אוניברסיטת תל אביב
אקדמית תל אביב
06
קרית הטכניון, חיפה
21:0028/03/2018
המרכז האקדמי רופין
טכניון
06
זיסמן הטייסים 85 ר"ג
10:3025/03/2018
שנקר
המרכז הבין תחומי הרצליה
06
וינגייט
11:4527/03/2018
אוניברסיטת בן גוריון
וינגייט
06
איירטון אונ' בן גוריון
10:3013/04/2018
סמינר הקיבוצים
אוניברסיטת בן גוריון
07
הפודים 14 ר"ג
22:0010/04/2018
וינגייט
שנקר
07
המרכז הבין תחומי הרצליה
המרכז האקדמי רופין
07
מרכז ספורט אונ' ת"א
טכניון
אוניברסיטת תל אביב
07
אקדמית תל אביב
אוניברסיטת אריאל
07
אקדמית תל אביב
סמינר הקיבוצים
08
קרית הטכניון, חיפה
21:0025/04/2018
אוניברסיטת אריאל
טכניון
08
זיסמן הטייסים 58 ר"ג
10:3022/04/2018
אוניברסיטת תל אביב
המרכז הבין תחומי הרצליה
08
המרכז האקדמי רופין
וינגייט
08
איירטון אונ' בן גוריון
10:3027/04/2018
שנקר
אוניברסיטת בן גוריון
08
הפודים 14 ר"ג
22:0008/05/2018
סמינר הקיבוצים
שנקר
09
אוניברסיטת בן גוריון
המרכז האקדמי רופין
09
מרכז ספורט אונ' ת"א
וינגייט
אוניברסיטת תל אביב
09
המרכז הבין תחומי הרצליה
אוניברסיטת אריאל
09
שורשים,דה מודינה 22, תל אביב
10:3011/05/2018
טכניון
אקדמית תל אביב
09