פוטסל בנות

מספר
נקודות
מצטבר

יחס שערים
תוצאות המשחקים
מספר
משחקים
מצטבר

הקבוצה

מקום
הפסד
תיקו
נצחון
16 8 : 19 0 1 5 6
טכניון
1
14 6 : 27 0 2 4 6
המרכז הבין תחומי הרצליה
2
12 12 : 16 2 0 4 6
וינגייט
3
10 4 : 9 2 1 3 6
אוניברסיטת בן גוריון
4
6 18 : 7 4 0 2 6
שנקר
5
-2 17 : 4 5 0 1 6
המרכז האקדמי רופין
6
-5 19 : 2 6 0 0 6
אוניברסיטת תל אביב
7

הערות
תוצאה
מגרש
מועד
אורח
מארח
1
מחזור  
הכרעה טכנית
3: 0
אולם יא, וינגייט
27/04/2017 19:00
אוניברסיטת בן גוריון
המרכז האקדמי רופין
הכרעה טכנית
3: 0
אולם יא, וינגייט
27/04/2017 19:45
וינגייט
המרכז האקדמי רופין
2: 1
אולם יא, וינגייט
27/04/2017 20:30
וינגייט
אוניברסיטת בן גוריון
2
מחזור  
2: 1
איירטון אונ' בן גוריון
08/05/2017 13:00
טכניון
שנקר
3
מחזור  
הכרעה טכנית
3: 0
מרכז ספורט אונ' ת"א
18/04/2017 10:00
טכניון
אוניברסיטת תל אביב
4: 2
מרכז ספורט אונ' ת"א
18/04/2017 11:30
המרכז האקדמי רופין
אוניברסיטת תל אביב
4
מחזור  
0: 2
אולם יא, וינגייט
19/04/2017 10:00
שנקר
וינגייט
הכרעה טכנית
3: 0
אולם יא, וינגייט
19/04/2017 10:45
שנקר
אוניברסיטת תל אביב
5
מחזור  
4: 2
מרכז ספורט אונ' ת"א
03/05/2017 10:00
המרכז הבין תחומי הרצליה
וינגייט
הכרעה טכנית
3: 0
מרכז ספורט אונ' ת"א
03/05/2017 10:45
המרכז הבין תחומי הרצליה
אוניברסיטת תל אביב
הכרעה טכנית
3: 0
מרכז ספורט אונ' ת"א
03/05/2017 11:30
וינגייט
אוניברסיטת תל אביב
6
מחזור  
1: 0
איירטון, מ.ספורט אונ' ב"ג
08/05/2017 10:45
טכניון
אוניברסיטת בן גוריון
הכרעה טכנית
3: 0
המרכז הבין תחומי הרצליה
המרכז האקדמי רופין
0: 1
איירטון אונ' בן גוריון
08/05/2017 11:30
שנקר
אוניברסיטת בן גוריון
7
מחזור  
3: 3
איירטון אונ' בן גוריון
08/05/2017 12:15
טכניון
המרכז הבין תחומי הרצליה
הכרעה טכנית
3: 0
שנקר
המרכז האקדמי רופין
1: 1
איירטון אונ' בן גוריון
08/05/2017 13:45
המרכז הבין תחומי הרצליה
אוניברסיטת בן גוריון
הכרעה טכנית
3: 0
טכניון
המרכז האקדמי רופין
8
מחזור  
13: 0
04/04/2017        
המרכז הבין תחומי הרצליה
שנקר
7: 4
טכניון
וינגייט
הכרעה טכנית
3: 0
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל אביב