חצי גמר
תוצאה
מועד
אורח
מארח
83: 69
אוניברסיטת חיפה
המרכז האקדמי רופין
66: 71
המכללה למנהל
המרכז הבין תחומי הרצליה
66: 86 12/05/2017 9:30
המרכז האקדמי רופין
אוניברסיטת חיפה
81: 67
המרכז הבין תחומי הרצליה
המכללה למנהל