פלייאוף תחתון
03
מחזור
1
סיבוב

מספר
נקודות
מצטבר

יחס סלים
תוצאות המשחקים
מספר
משחקים
מצטבר

הקבוצה

מקום
הפסד
תיקו
נצחון
6172 :211 0 0 3 3
אוניברסיטת תל אביב
1
4207 :179 2 0 1 3
מכללת אפקה
2
3110 :133 1 0 1 2
טכניון
3
2154 :120 2 0 0 2
אוניברסיטת בן גוריון
4

הערות
תוצאה
מגרש
מועד
אורח
מארח
49: 77
קרית הטכניון, חיפה
30/03/2017 21:00
מכללת אפקה
טכניון
80: 60
מרכז הספורט אונ' בן גוריון
06/04/2017 21:00
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
60: 74
אוניברסיטת בן גוריון
מכללת אפקה
61: 56
אוניברסיטת תל אביב
טכניון
56: 70
מכללת אפקה
אוניברסיטת תל אביב
טכניון
אוניברסיטת בן גוריון