הצלבה תחתונה
הערות
תוצאה
מועד
אורח
מארח
60: 89
שנקר
טכנולוגית חולון
61: 75
סמי שמעון אשדוד
בראודה