משחקי הצלבה

הערות
תוצאה
מגרש
מועד
אורח
מארח
71: 61
מרכז הספורט אונ' בן גוריון
19/01/2017 20:30
וינגייט
אוניברסיטת בן גוריון
48: 67
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
20/01/2017 10:00
מכללת אפקה
המרכז הבין תחומי הרצליה