עליונה
07
מחזור
1
סיבוב
מספר
נקודות
מצטבר
יחס סלים
תוצאות המשחקים
מספר
משחקים
מצטבר
הקבוצה
#
הפסד
תיקו
נצחון
13457 :572 1 0 6 7
אוניברסיטת חיפה
1
12463 :538 2 0 5 7
המכללה למנהל
2
12480 :506 2 0 5 7
המרכז האקדמי רופין
3
11484 :494 3 0 4 7
אקדמית תל אביב
4
11445 :479 3 0 4 7
המרכז הבין תחומי הרצליה
5
9469 :390 5 0 2 7
אוניברסיטת בן גוריון
6
8532 :394 6 0 1 7
טכניון
7
8488 :445 6 0 1 7
אוניברסיטת תל אביב
8