ליגה עליונה
09
מחזור
1
סיבוב

מספר
נקודות
מצטבר

יחס סלים
תוצאות המשחקים
מספר
משחקים
מצטבר

הקבוצה

מקום
הפסד
תיקו
נצחון
17633 :716 1 0 8 9
אוניברסיטת חיפה
1
17523 :703 1 0 8 9
המכללה למנהל
2
16512 :606 2 0 7 9
המרכז הבין תחומי הרצליה
3
15581 :692 3 0 6 9
אוניברסיטת תל אביב
4
14601 :611 4 0 5 9
וינגייט
5
13546 :544 5 0 4 9
טכניון
6
11559 :530 6 0 3 9
המרכז האקדמי רופין
7
11651 :535 7 0 2 9
מכללת אפקה
8
11618 :542 7 0 2 9
אוניברסיטת בן גוריון
9
7589 :334 9 0 0 9
אקדמית תל אביב
10

הערות
תוצאה
מגרש
מועד
אורח
מארח
51: 75
אולם ספורט אונ' חיפה
17/11/2017 9:00
מכללת אפקה
אוניברסיטת חיפה
55: 68
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
17/11/2017 13:00
טכניון
המרכז הבין תחומי הרצליה
67: 77
אולם י"א וינגייט
16/11/2017 21:30
אוניברסיטת תל אביב
המרכז האקדמי רופין
46: 87
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
29/11/2017 21:45
אוניברסיטת בן גוריון
המכללה למנהל
74: 51
קדם 04, תל אביב יפו
17/11/2017 13:15
וינגייט
אקדמית תל אביב
72: 47
הדר אפקה,קהילת קייב 3,ת"א
23/11/2017 22:20
וינגייט
מכללת אפקה
40: 72
איירטון מרכז ספורט אונ'
23/11/2017 20:30
אקדמית תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
81: 71
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
24/11/2017 9:00
המכללה למנהל
אוניברסיטת תל אביב
67: 85
קרית הטכניון, חיפה
23/11/2017 21:00
המרכז האקדמי רופין
טכניון
70: 88
אולם ספורט אונ' חיפה
24/11/2017 9:00
המרכז הבין תחומי הרצליה
אוניברסיטת חיפה
55: 72
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
01/12/2017 13:00
מכללת אפקה
המרכז הבין תחומי הרצליה
99: 89
אולם י"א וינגייט
30/11/2017 21:30
אוניברסיטת חיפה
המרכז האקדמי רופין
40: 68
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
01/12/2017 9:00
טכניון
המכללה למנהל
86: 40
קדם 04, תל אביב יפו
01/12/2017 11:30
אוניברסיטת תל אביב
אקדמית תל אביב
60: 71
אולם נתניה, וינגייט
19/12/2017 21:30
אוניברסיטת בן גוריון
וינגייט
69: 76
הדר אפקה,קהילת קייב 3,ת"א
07/12/2017 22:20
אוניברסיטת בן גוריון
מכללת אפקה
78: 82
עירוני ט, טשרנא 7,תל אביב
08/12/2017 9:00
וינגייט
אוניברסיטת תל אביב
הכרעה טכנית
0: 20
קרית הטכניון, חיפה
07/12/2017 21:00
אקדמית תל אביב
טכניון
85: 87
אולם ספורט אונ' חיפה
08/12/2017 9:00
המכללה למנהל
אוניברסיטת חיפה
הכרעה טכנית
0: 20
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
המרכז האקדמי רופין
המרכז הבין תחומי הרצליה
65: 68
אולם י"א וינגייט
14/12/2017 21:30
מכללת אפקה
המרכז האקדמי רופין
71: 75
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
15/12/2017 9:00
המרכז הבין תחומי הרצליה
המכללה למנהל
86: 73
קדם 04, תל אביב יפו
15/12/2017 11:30
אוניברסיטת חיפה
אקדמית תל אביב
60: 65
אולם נתניה, וינגייט
25/12/2017 21:30
טכניון
וינגייט
77: 56
איירטון מרכז ספורט אונ'
14/12/2017 21:00
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
77: 55
הדר אפקה,קהילת קייב 3,ת"א
21/12/2017 22:20
אוניברסיטת תל אביב
מכללת אפקה
59: 76
קרית הטכניון, חיפה
21/12/2017 21:00
אוניברסיטת בן גוריון
טכניון
68: 82
אולם ספורט אונ' חיפה
22/12/2017 9:00
וינגייט
אוניברסיטת חיפה
41: 88
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
22/12/2017 13:00
אקדמית תל אביב
המרכז הבין תחומי הרצליה
79: 76
אולם י"א וינגייט
21/12/2017 21:30
המכללה למנהל
המרכז האקדמי רופין
56: 85
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
29/12/2017 11:30
מכללת אפקה
המכללה למנהל
הכרעה טכנית
20: 0
קדם 04, תל אביב יפו
01/01/2018 20:00
המרכז האקדמי רופין
אקדמית תל אביב
72: 67
אולם נתניה, וינגייט
28/12/2017 21:30
המרכז הבין תחומי הרצליה
וינגייט
68: 55
איירטון מרכז ספורט אונ'
28/12/2017 21:00
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גוריון
63: 81
עירוני ט, טשרנא 7,תל אביב
29/12/2017 9:00
טכניון
אוניברסיטת תל אביב
81: 57
הדר אפקה,קהילת קייב 3,ת"א
04/01/2018 22:20
טכניון
מכללת אפקה
78: 50
אולם ספורט אונ' חיפה
15/01/2018 19:00
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה
58: 64
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
05/01/2018 13:00
אוניברסיטת בן גוריון
המרכז הבין תחומי הרצליה
77: 74
אולם י"א וינגייט
04/01/2018 21:30
וינגייט
המרכז האקדמי רופין
37: 70
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
05/01/2018 9:00
אקדמית תל אביב
המכללה למנהל
73: 52
קדם 04, תל אביב יפו
12/01/2018 11:30
מכללת אפקה
אקדמית תל אביב
73: 39
אולם נתניה, וינגייט
11/01/2018 21:30
המכללה למנהל
וינגייט
59: 67
איירטון מרכז ספורט אונ'
11/01/2018 21:00
המרכז האקדמי רופין
אוניברסיטת בן גוריון
81: 73
עירוני ט, טשרנא 7,תל אביב
12/01/2018 9:00
המרכז הבין תחומי הרצליה
אוניברסיטת תל אביב
81: 64
קרית הטכניון, חיפה
11/01/2018 21:00
אוניברסיטת חיפה
טכניון