ליגה עליונה
04
מחזור
1
סיבוב

מספר
נקודות
מצטבר

יחס סלים
תוצאות המשחקים
מספר
משחקים
מצטבר

הקבוצה

מקום
הפסד
תיקו
נצחון
8295 :349 0 0 4 4
אוניברסיטת חיפה
1
7244 :321 1 0 3 4
המכללה למנהל
2
6276 :306 2 0 2 4
אוניברסיטת תל אביב
3
6203 :200 2 0 2 4
טכניון
4
5180 :224 1 0 2 3
וינגייט
5
5198 :210 1 0 2 3
המרכז הבין תחומי הרצליה
6
5288 :229 3 0 1 4
מכללת אפקה
7
4203 :187 2 0 1 3
אוניברסיטת בן גוריון
8
4251 :233 2 0 1 3
המרכז האקדמי רופין
9
3252 :131 4 0 0 4
אקדמית תל אביב
10

הערות
תוצאה
מגרש
מועד
אורח
מארח
51: 75
אולם ספורט אונ' חיפה
17/11/2017 9:00
מכללת אפקה
אוניברסיטת חיפה
55: 68
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
17/11/2017 13:00
טכניון
המרכז הבין תחומי הרצליה
67: 77
אולם י"א וינגייט
16/11/2017 21:30
אוניברסיטת תל אביב
המרכז האקדמי רופין
46: 87
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
29/11/2017 21:45
אוניברסיטת בן גוריון
המכללה למנהל
74: 51
קדם 04, תל אביב יפו
17/11/2017 13:15
וינגייט
אקדמית תל אביב
72: 47
הדר אפקה,קהילת קיוב 3,ת"א
23/11/2017 22:20
וינגייט
מכללת אפקה
40: 72
איירטון מרכז ספורט אונ'
23/11/2017 20:30
אקדמית תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
81: 71
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
24/11/2017 9:00
המכללה למנהל
אוניברסיטת תל אביב
67: 85
קרית הטכניון, חיפה
23/11/2017 21:00
המרכז האקדמי רופין
טכניון
70: 88
אולם ספורט אונ' חיפה
24/11/2017 9:00
המרכז הבין תחומי הרצליה
אוניברסיטת חיפה
55: 72
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
01/12/2017 13:00
מכללת אפקה
המרכז הבין תחומי הרצליה
99: 89
אולם י"א וינגייט
30/11/2017 21:30
אוניברסיטת חיפה
המרכז האקדמי רופין
40: 68
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
01/12/2017 9:00
טכניון
המכללה למנהל
86: 40
קדם 04, תל אביב יפו
01/12/2017 11:30
אוניברסיטת תל אביב
אקדמית תל אביב
אולם נתניה, וינגייט
19/12/2017 21:30
אוניברסיטת בן גוריון
וינגייט
69: 76
הדר אפקה,קהילת קיוב 3,ת"א
07/12/2017 22:20
אוניברסיטת בן גוריון
מכללת אפקה
78: 82
מרכז ספורט אונ' ת"א
וינגייט
אוניברסיטת תל אביב
הכרעה טכנית
0: 20
קרית הטכניון, חיפה
07/12/2017 21:00
אקדמית תל אביב
טכניון
85: 87
אולם ספורט אונ' חיפה
08/12/2017 9:00
המכללה למנהל
אוניברסיטת חיפה
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
המרכז האקדמי רופין
המרכז הבין תחומי הרצליה
אולם י"א וינגייט
14/12/2017 21:30
מכללת אפקה
המרכז האקדמי רופין
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
15/12/2017 9:00
המרכז הבין תחומי הרצליה
המכללה למנהל
קדם 04, תל אביב יפו
15/12/2017 11:30
אוניברסיטת חיפה
אקדמית תל אביב
אולם נתניה, וינגייט
25/12/2017 21:30
טכניון
וינגייט
איירטון מרכז ספורט אונ'
14/12/2017 21:00
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
הדר אפקה,קהילת קיוב 3,ת"א
21/12/2017 22:20
אוניברסיטת תל אביב
מכללת אפקה
קרית הטכניון, חיפה
21/12/2017 21:00
אוניברסיטת בן גוריון
טכניון
אולם ספורט אונ' חיפה
22/12/2017 9:00
וינגייט
אוניברסיטת חיפה
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
22/12/2017 13:00
אקדמית תל אביב
המרכז הבין תחומי הרצליה
אולם י"א וינגייט
21/12/2017 21:30
המכללה למנהל
המרכז האקדמי רופין
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
29/12/2017 9:00
מכללת אפקה
המכללה למנהל
קדם 04, תל אביב יפו
29/12/2017 11:30
המרכז האקדמי רופין
אקדמית תל אביב
אולם נתניה, וינגייט
28/12/2017 20:30
המרכז הבין תחומי הרצליה
וינגייט
איירטון מרכז ספורט אונ'
28/12/2017 20:30
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גוריון
מרכז ספורט אונ' ת"א
טכניון
אוניברסיטת תל אביב
הדר אפקה,קהילת קיוב 3,ת"א
04/01/2018 22:20
טכניון
מכללת אפקה
אולם ספורט אונ' חיפה
05/01/2018 9:00
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה
תיכון חדש שבעת הכוכבים הרצליה
05/01/2018 13:00
אוניברסיטת בן גוריון
המרכז הבין תחומי הרצליה
אולם י"א וינגייט
04/01/2018 21:30
וינגייט
המרכז האקדמי רופין
בי"ס עמית עמל, רח בן גוריון
05/01/2018 9:00
אקדמית תל אביב
המכללה למנהל
קיבוץ שפיים
12/01/2018 13:00
מכללת אפקה
אקדמית תל אביב
אולם נתניה, וינגייט
11/01/2018 20:30
המכללה למנהל
וינגייט
איירטון מרכז ספורט אונ'
11/01/2018 20:30
המרכז האקדמי רופין
אוניברסיטת בן גוריון
מרכז ספורט אונ' ת"א
המרכז הבין תחומי הרצליה
אוניברסיטת תל אביב
קרית הטכניון, חיפה
11/01/2018 21:00
אוניברסיטת חיפה
טכניון