מקום התחרות
תאריך
ההישג
שם הספורטאי
אורך
מרחק
סגנון
05/05/2013 0:23.60
אלון מנדל
50 50
חופשי
15/05/2011 0:23.64
גלעד זילברמן
25
09/05/1998 0:53.26
יואב ברוק
50 100
15/05/2011 0:52.65
יותם דנה
25
אילת
14/03/2017 2:01.29
גיא שלזינגר
25 200
אילת
14/03/2017 4:32.35
אלעד לנדמן
25 400
09/05/1998 0:29.86
אורי שטיפט
50 50
חזה
15/05/2011 0:29.78
פליקס רובינשטיין
25
09/05/1998 1:05.35
אורי שטיפט
50 100
15/05/2011 1:08.52
פליקס רובינשטיין
25
הטכניון, חיפה
04/06/2017 0:25.54
יונתן קופלב
50 50
גב
15/05/2011 0:27.41
ברק אבידן
25
05/05/2013 0:56.47
יונתן קופלב
50 100
15/05/2011 0:59.73
ברק אבידן
25
אילת
14/03/2017 2:26.48
אלון קימל
25 200
05/05/2013 0:25.51
אלון מנדל
50 50
פרפר
15/05/2011 0:25.38
שקד זרוצקי
25
09/05/2002 0:58.71
מיקי חליקה
50 100
אילת
14/03/2017 0:58.13
פבל פסין
25
אילת
14/03/2017 2:33.00
פבל פסין
25 200
אילת
14/03/2017 1:02.60
אלון קימל
25 100
מעורב אישי
09/05/2003 2:07.79
מיקי חליקה
50 200
15/05/2011 2:17.38
סלבו רויחל
25
05/05/2013 1:40.27
הטכניון
50 4X50
שליחים חופשי
15/05/2011 1:39.40
הטכניון
25
אילת
14/03/2017 3:46.98
הטכניון
25 4X100
09/05/2012 1:49.68
אוניברסיטת תל אביב
50 4X50
שליחים מעורב
15/05/2011 1:49.50
אוניברסיטת תל אביב
25
אילת
14/03/2017 4:15.66
הטכניון
25 4X100