מקום התחרות
תאריך
ההישג
שם הספורטאי
אורך
מרחק
סגנון
09/05/2003 0:27.35
אניה גוסטמלסקי
50 50
חופשי
28/05/2007 0:28.30
מאיה מנדל
25
09/05/1990 1:01.45
טימאה טוט
50 100
28/05/2007 1:03.16
מאיה מנדל
25
אילת
14/03/2017 2:24.87
התר סמית
25 200
אילת
14/03/2017 5:11.45
התר סמית
25 400
05/05/2013 0:35.53
נסטיה קורטקוב
50 50
חזה
28/05/2007 0:36.76
עדי ביכמן
25
09/05/1982 1:14.90
ב יוסטן
50 100
28/05/2007 1:18.96
עדי ביכמן
25
09/05/2012 0:31.31
אניה גוסטמלסקי
50 50
גב
15/05/2011 0:31.65
אניה גוסטמלסקי
25
09/05/1992 1:12.68
א רובינן
50 100
15/05/2011 1:12.64
אניה גוסטמלסקי
25
אילת
14/03/2017 2:39.77
נועה פלדמן
25 200
09/05/2003 0:29.68
אניה גוסטמלסקי
50 50
פרפר
28/05/2007 0:31.89
מורן רבינוביץ
25
09/05/1990 1:05.00
טימאה טוט
50 100
15/05/2011 1:17.37
גלית חסון
25
אילת
14/03/2017 2:58.79
אנה פרגמניקוב
25 200
אילת
14/03/2017 1:14.41
נועה פלדמן
25 100
מעורב אישי
09/05/1990 2:34.80
טימאה טוט
50 200
28/05/2007 2:36.26
עדי ביכמן
25
09/05/2003 1:59.77
האוניברסיטה הפתוחה
50 4X50
שליחים חופשי
28/05/2007 2:03.57
אוניברסיטת תל אביב
25
אילת
14/03/2017 4:41.53
אוניברסיטת בן גוריון
25 4X100
09/05/2003 2:17.41
האוניברסיטה הפתוחה
50 4X50
שליחים מעורב
28/05/2007 2:15.29
אוניברסיטת תל אביב
25
אילת
14/03/2017 5:13.50
הטכניון
25 4X100