מקום התחרות
תאריך
ההישג
שם המוסד
שם הספורטאי
מקצוע
הטכניון
27/05/2008 10.95
הטכניון
אלכסנדר ארונוב
הטכניון
30/04/2014 22.61
האוניברסיטה הפתוחה
אלכסנדר ארונוב
מכון וינגייט
26/05/2009 48.26
מכללת וינגייט
טרס שצרנקו
מכון וינגייט
25/05/2010 01:55.8
אוניברסיטת תל אביב
מיקי קוברין
הדסה נעורים (רופין)
17/05/2011 04:08.8
הטכניון
נועם נאמן
הטכניון
05/05/2013 08:49.8
הטכניון
נועם נאמן
הדסה נעורים (רופין)
17/05/2011 16:22.0
הטכניון
נועם נאמן
הטכניון
05/05/2013 44.17
הטכניון
מכון וינגייט
26/05/2009 01:58.1
מכללת וינגייט
הדסה נעורים (רופין)
17/05/2011 37.76
מכללת וינגייט
קונסטנטין קריניצקי
מכון וינגייט
26/05/2009 51.25
אוניברסיטת חיפה
סמיון פולינוב
הטכניון
05/05/2013 16.03
מרכז אקדמי רופין
מרק אלטרמן
הטכניון
30/04/2014 7.12
הטכניון
ינון ישראלי
הטכניון
30/04/2014 1.9
הטכניון
ינון ישראלי
מכון וינגייט
26/05/2009 14.68
המכללה למנהל
בן אימרגוט