מקום התחרות
תאריך
ההישג
שם המוסד
שם הספורטאי
מקצוע
הטכניון
30/04/2014 12.43
אוניברסיטת תל אביב
מרגריטה פוגורלוב
הטכניון
30/04/2014 25.78
אוניברסיטת תל אביב
מרגריטה פוגורלוב
הטכניון
27/05/2008 01:00.3
אוניברסיטת בן גוריון
אנה טקאץ
הדסה נעורים (רופין)
17/05/2011 02:26.2
מכללת וינגייט
ריקי סלאם
מכון וינגייט
08/05/2012 04:50.5
מכללת וינגייט
אזואנט תקה
הטכניון
05/05/2013 54.01
הטכניון
מכון וינגייט
08/05/2012 02:39.6
מכללת וינגייט
אוניברסיטת בן גוריון
03/06/2007 54.6
אוניברסיטת בן גוריון
סיוון גאן
הטכניון
27/05/2008 28.69
מכללת וינגייט
תמר תורגמן
הטכניון
27/05/2008 16.16
אוניברסיטת בן גוריון
סיוון גאן
הטכניון
04/05/2015 6.11
האוניברסיטה הפתוחה
יפעת זליקוביץ
הטכניון
05/05/2013 1.85
מכללת וינגייט
מעיין פורמן